Aktualności - 5

sortuj:

2020-06-24 06:22:26

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 23.06.2020 - 24.06.2020

2020-06-23 11:23:36

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 23.06.2020

2020-06-22 10:14:48

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 22.06.2020

2020-06-19 09:10:55

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 19.06.2020

2020-06-18 15:30:03

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-06-17 13:27:40

WAŻNY KOMUNIKAT!

komunikat posiedzenie OKW 19 06 2020 1

UWAGA WAŻNE

2020-06-15 10:17:48

Ogłoszenie dotyczące budowy gazociągu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. strategicznej inwestycji infrastrukturalnej polegającej na budowie gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap III, Rawa Mazowiecka -Wronów, w dniach od 15 do 22 czerwca 2020 r.  planujemy organizację cyklu spotkań konsultacyjnych. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało wpisane na unijną listę Projektów wspólnego zainteresowania „PCI”.  Działania promocyjno-informacyjne przedsięwzięć PCI są określone w Rozporządzeniu RE Nr 347/2013, oraz w zatwierdzonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawne Ministerstwo Energii) Koncepcji Udziału Społeczeństwa, dedykowanej dla w/w Projektu.

2020-06-10 14:51:56

Informacja dot. Raportu o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2019 rok

PrzechwytywanieInformuję, że w dniu 25 czerwca 2020 roku odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2019 rok, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia).

2020-06-09 14:08:19

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

2020-06-08 12:32:50

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 08.06.2020

20200608143111 00001

UWAGA WAŻNE

2020-06-08 11:19:05

WAŻNE!!!

20200608131750 00001

2020-06-05 12:34:45

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

UWAGA WAŻNE

2020-06-05 08:07:00

Ogłoszenie dla rolników

20200605100648 00001

2020-05-27 12:21:08

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

     Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje,
 że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

2020-05-27 12:16:06

Informacja dla rolników

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białobrzegach Krystyna Siurnik przypomina o możliwości składania zgłoszeń zwierzęcych przez Portal IRZplus.

W załączniku ulotka informacyjna ARiMR.

2020-05-27 10:42:04

Życzenia

30 lat samorządu

2020-05-26 09:02:33

Życzenia

życzenia dla Mamy

2020-05-25 13:22:04

Program Czyste Powietrze

20200525151737 00001

2020-05-25 08:14:18

Kondolencje

kondolencje Kasia

UWAGA WAŻNE

2020-05-22 09:37:32

Ogłoszenie dla rolników

Szanowni Państwo,

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

2020-05-22 07:13:16

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

OGŁOSZENIE

2020-05-21 09:41:43

Ogłoszenie dla rolników

20200521113952 00001

2020-05-14 08:44:44

WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

przesyłamy informację prasową na temat:

 

ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.

W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników.

O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Z poważaniem

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  1. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

 

2020-05-12 13:13:15

Życzenia

Dok1 1

2020-05-07 12:52:18

WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

 

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

  • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
  • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z późn. zm.).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

2020-05-06 12:33:31

WAŻNY KOMUNIKAT!

 W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA

O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej  premii  należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

2020-05-06 12:14:33

Zarządzenie nr 149 Wojewody Mazowieckiego

W załączniku Zarządzenie nr 149 Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

2020-05-06 11:53:46

Obwieszczenie

20200506134728 00001

2020-05-04 12:17:46

4 maja - Dzień Strażaka

Dok1

2020-05-04 06:22:27

Pomoc suszowa

Szanowni Państwo,

ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty w ramach pomocy suszowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne
93 mln zł.

 

280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93 mln zł.
ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.

Z poważaniem

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  1. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

2020-04-30 13:31:22

Kondolencje

kondolencje

2020-04-29 06:40:00

Ostrzeżenie meteorologiczne

MZW STAN 20200429050258129 1

2020-04-29 06:35:12

ARiMR - Pomoc suszowa

armirSzanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sukcesywnie realizuje wypłaty w ramach pomocy suszowej.

2020-04-28 09:24:39

Informacja

  Szanowni Państwo

 W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów. Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

1)   musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;

2)   może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:

48 362 38 23

48 362 62 41

 

Z poważaniem,

Łukasz Kluska                                                    Joanna Chlebna - Ćwil

Komisarz Wyborczy w Radomiu I                   Komisarz Wyborczy w Radomiu II

Radom, 27 kwietnia 2020r.

2020-04-27 11:35:22

APEL O ODDAWANIE KRWI

indeksSzanowni Państwo, wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednak pomoc Honorowych Krwiodawców jest niezastąpiona. Dlatego PROSIMY o włączenie się do akcji oddania krwi.

 W dniu 4 maja (poniedziałek), w godz. 8.30-13:00 przed SPZOZ w Wyśmierzycach będziemy czekali na Krwiodawców w mobilnym punkcie – ambulansie.

 Sytuacja jest bardzo poważna, dlatego też liczymy na Państwa POMOC.

Jednocześnie przypominamy, że dzień oddawania krwi jest dla pracowników dniem usprawiedliwionej, płatnej nieobecności w pracy.