Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

WIFI4EU

​​​​​​​​​​​​​​ Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejsach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Ogłoszono program WiFi4EU. Jako gmina Wyśmierzyce rónież przystąpiliśmy do tego programu dbając o wygodę naszych mieszkanów Poniżej przedstawiamy umiejscowienie HotSpot w Wyśmierzycach i Kostrzynie ​​​​​​​ ​​​​​​​
WIFI4EU
Aktualności

2022-08-12 10:45:13

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ

Pragniemy poinformować że transmisja na żywo z sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z przyczyn technicznych nie będzie realizowana w dniu dzisiejszym. 

2022-08-08 14:11:20

Zawiadomienie o LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Wyśmierzyce, dn. 08.08.2022 roku

 ROA.BR.0002.51.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  12.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11 w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

 1. Zamknięcie obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Stanisław Podpora

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,

 

 

2022-08-08 11:54:31

OGŁOSZENIE

2022-08-08 10:51:10

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pracy w punkcie zbierania odpadów w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa mieszkańców gminy Wyśmierzyce w zakresie:
 • przyjmowania posegregowanych odpadów w punkcie zbierania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 • weryfikacji pochodzenia odpadów, potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami (ostatnia rata),
 • udzielania informacji, wskazywanie pojemników,
 • zgłaszania do UM w Wyśmierzycach wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 • otwierania i zamykania bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
 1. Przygotowanie odpadów do transportu.
 2. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu
  o estetykę terenu PSZOK, koszeniu terenu zielonego, odśnieżaniu oraz utrzymywaniu
  w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

2022-08-08 10:50:09

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pielęgnacji boiska sportowego
w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

Pielęgnacja zieleni murawy piłkarskiej i zieleni przystadionowej,

Kontrola stanu technicznego urządzeń sportowych,

Sprzątanie terenów zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych,

Wykonywanie drobnych napraw,

Pomoc w organizacji wydarzeń sportowych.

 

Wymagania:

Dyspozycyjność, sumienność, obowiązkowość,

Umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych np. kosiarki, podkaszarki.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

2022-08-04 14:44:47

Komunikat

2022-07-29 08:27:00

OGŁOSZENIE

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.