Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

Aktualności

2023-06-06 11:59:02

Infromacja o wnioskach w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych o produkcji rolnej.

2023-06-05 13:43:23

DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. ,,Ekologiczny piknik rodzinny"

W dniu 18.05.2023 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny - Wyśmierzycki Zielony Zakątek pod hasłem "Szkoła bliżej Natury”.

2023-06-05 13:15:45

Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Burmistrz Wyśmierzyc informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozki wiosenne w dniu 08.05.2023 r., rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

 

 

Wypełniony i kompletny wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Załączniki do wniosku:

- kopia wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

- kopia ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone)

 

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

 

 

 

Burmistrz Wyśmierzyc

/Wojciech Sępioł/

Załącznik:

/htm/a/zalacznik_nr_4_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod_1_.docx

2023-06-05 12:17:45

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuje, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy w 2023r.

Zapytanie ofertowe wygrała firma ECO-TEC Maciej Mączyński.

Przedstawiciel firmy będzie kontaktował się telefonicznie z osobami, które zgłosiły chęć oddania azbestu w 2023r i umówi się na termin odbioru.

 

UWAGA!

Odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest dotyczy obecnie tylko tych mieszkańców, którzy nie składali wniosków o dofinansowanie do wymiany dachów w ARiMR.

Dla osób, które składały wnioski o dofinansowanie do wymiany dachów w ARiMR, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosi osobny program obejmujący odbiór azbestu.

2023-06-05 12:17:23

Informacja o zamknięciu Urzędu.

Urząd Miejski
w Wyśmierzycach w dniu
9 czerwca 2023 r.
jest nieczynny

Dzień do odpracowania wyznaczony został na 24 czerwca 2023 r.

2023-06-01 10:35:45

Badania statystyczne polskiego rolnictwa.

Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.

1 czerwca rozpoczną się dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne.

Te badanie są ważne!

Celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania stanowią też jedno z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Dlatego tak ważny jest udział w badaniach każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego: przełoży się to na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Otrzymałeś pismo? Zachowaj je!

Do każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego wysłano pocztą tradycyjną pismo od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W piśmie zawarto wszystkie niezbędne informacje dotyczące badań: login do formularza on-line (działa od 1 do 16 czerwca), przebieg badania (on-line/ankieterzy) oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego.

Zrób to sam przez Internet!

Najwygodniej podać wymagane informacje za pośrednictwem formularza on-line. Wystarczy login z pisma Prezesa GUS i można samemu o dowolnej porze wypełnić swój obowiązek.

Warto się pospieszyć! Formularz on-line będzie dostępny tylko do 16 czerwca. Po tym terminie (od 19 czerwca do 14 sierpnia) jedyną opcją będzie rozmowa z ankieterem – osobiście lub telefonicznie.

Masz pytanie? Zadzwoń

Na Infolinii Statystycznej GUS, pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora), można uzyskać informacje dotyczące badań rolniczych, a także potwierdzić tożsamość ankietera.

Infolinia będzie czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Dane będą bezpieczne!

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie przekazane przez rolników dane będą objęte tajemnicą statystyczną. Publikowane informacje obejmą zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów. Te ostatnie będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Wszelkie informacje na temat badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną można znaleźć na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

2023-06-01 10:32:28

Życzenia z okazji Dnia Dziecka 2023 r.

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.