Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

WIFI4EU

​​​​​​​​​​​​​​ Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejsach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Ogłoszono program WiFi4EU. Jako gmina Wyśmierzyce rónież przystąpiliśmy do tego programu dbając o wygodę naszych mieszkanów Poniżej przedstawiamy umiejscowienie HotSpot w Wyśmierzycach i Kostrzynie ​​​​​​​ ​​​​​​​
WIFI4EU
Aktualności

2022-09-29 15:18:34

Bezpłatne szkolenia On-line z zakresu Apiterapii oraz Miodu Pitnego z własnej pasieki

Zamieszczamy ofertę bezpłatnych szkoleń dotyczących Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki oraganizowanego przez Fundację Ekoostoja.

Więcej szczegółów na plakacie. Formularz zgłoszeniowy dostępny on-line pod podanym linkiem lub w wersji do wydruku i przesłania na adres e-mail : pszczelarstwo@ekoostoja.com

https://ekoostoja.com/2022/09/22/formularz-zgloszeniowy-3/ - Formularz zgłoszeniowy

2022-09-29 07:50:02

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Wyśmierzyce, dn. 28.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.55.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  05.10.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

    3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.08.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

    4. Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   5. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

   7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

   8. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

   9. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

   10. Interpelacje Radnych.

   11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

   12. Zapoznanie z projektem przebudowy oczyszczalni i dokończeniem kanalizacji

   13. Analiza ilości oczyszczanych ścieków a planowanie przepustowości nowej oczyszczalni.

   14. Przygotowanie Gminy do okresu zimowego.

   15. Sprawy Rożne.

   16. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

 

2022-09-27 12:15:34

Zawiadomienie o Awarii Wodociągowej we wsi Redlin.

W związku z awarią wodociągów we wsi Redlin, możliwe są utrudnienia w dostawie wody, na terenie wsi Redlin i Korzeń.

2022-09-26 09:38:56

Kampania edukacyjna w zakresie promocji dawstwa i transplantacji "Daj Życie"

W związku z apelem Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego zaproszenia do włączenia się w kampanię edukacyjną w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji "Daj życie" - której celem jest zwiększenie liczby pobrań wielonarządowych w Województwie Mazowieckim. wstawiamy link na YT do spotu promującego kampanię : https://youtu.be/LAIpwafPwIQhttps://youtu.be/LAIpwafPwIQ 

2022-09-23 10:13:10

Zawiadomienie o LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 23.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.54.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  28.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

    3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

c) w sprawie : ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wyśmierzyce na rok szkolny 2022/2023.

    4. Zamknięcie obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Stanisław Podpora

 

 

2022-09-16 14:34:25

Informacja

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.