Aktualności

Aktualności

Historia Wyśmierzyc

Historia Wyśmierzyc

Służba Zdrowia

Służba Zdrowia

Turystyka

Turystyka

Edukacja i sport

Edukacja i sport

WIFI4EU

​​​​​​​​​​​​​​ Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejsach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Ogłoszono program WiFi4EU. Jako gmina Wyśmierzyce rónież przystąpiliśmy do tego programu dbając o wygodę naszych mieszkanów Poniżej przedstawiamy umiejscowienie HotSpot w Wyśmierzycach i Kostrzynie ​​​​​​​ ​​​​​​​
WIFI4EU
Aktualności

2023-03-21 09:04:36

Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 21.03.2023 roku

 ROA.BR.0002.64.2023

                       

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXIV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  28.03.2023 o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach – ul. Adama Mickiewicza 75.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej.

3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 07.02.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

4. Przyjęcie protokołu z LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2023 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

7. Sprawozdania Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

8. Sprawozdanie Kierownik MGOPS-u z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.

9. Zapytania Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

10. Interpelacje Radnych.

11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2026.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

c) w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce.

d) w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

e) w sprawie : niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy.

f) w sprawie : ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

2023-03-20 07:49:33

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniach lisów.

2023-03-17 07:54:37

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów".

2023-03-17 07:52:20

Komunikat Zrzeszenia Producentów Papryki z Potworowa.

Zrzeszenie Producentów Papryki z Potworowa, lider kampanii „Moc Polskich Warzyw” zaprasza na wspólne oglądanie meczu siatkarskiej PlusLigi Cerrad Enea Czarni Radom – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, które odbędzie się już w niedzielę 19 marca 2023 roku.

Korzystając z przyjazdu do Radomia drużyny aktualnych mistrzów Polski i Europy, a zarazem ambasadorów kampanii Moc Polskich Warzyw, ZPPRP zaprosiło na wspólne kibicowanie uczniów szkół podstawowych z południa Mazowsza. Mecz w Radomskim Centrum Sportu obejrzą na żywo uczniowie z Klwowa, Potworowa, Przytyka i Wyśmierzyc.

Uwaga! Bilety na wydarzenie można również wygrać w konkursie organizowanym przez Zrzeszenie Producentów Papryki na Facebooku: https://www.facebook.com/producencipapryki.

Szczegóły i regulamin: https://www.mocpolskichwarzyw.pl/aktualnosci/uwaga-konkurs-siatkarski-z-nagrodami.

 

 

2023-03-10 15:11:55

Informacja o nadaniu nowego numeru porządkowego dla mieszkańców Kostrzynia.

W związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej w Kostrzynie, zaświadczenia o nadaniu nowego numeru porządkowego nieruchomości będą możliwe do odbioru w dniach:

14 marca 2023 w godzinach 8:00 – 10:00

20 marca 2023 w godzinach 12:00 – 14:00

27 marca 2023 w godzinach 15:00 – 17:00

w Szkole Podstawowej w Kostrzynie

oraz w pozostałe dni tygodnia, z wyłączeniem powyższych,

od dnia 15 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach

w godzinach 7:30 - 14:30 w pokoju 211 (II piętro).

Do odbioru zaświadczenia potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku chęci odbioru przez osoby trzecie konieczne będzie upoważnienie pisemne.

2023-03-03 11:09:51

Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Wyśmierzyce, dn. 03 marca 2023 roku

 ROA.BR.0002.03.2023

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10.03.2023 o godz. 9:00 w Małej Salce Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

     1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28.02.2023 r.

     4. Realizacja Planu Prac Komisji Rewizyjnej.

           a) Kontrola wydatków na remonty oraz budowę dróg gminnych.

b) Kontrola dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.

c) Ocena funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz kosztów ich utrzymania.

d) Kontrola wydatkowania budżetu na placówki oświatowe na terenie Gminy Wyśmierzyce.

e) Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłat za odpady komunalne i wodę w 2022 oraz 2023 roku.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        Justyna Urbańczyk

2023-03-01 12:12:31

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Gospodarka komunalna
Informacje dla rolników
Prasa
Galeria
Turystyka
Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie gminy Wyśmierzyce znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Sokół i Borowiny
Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy występuje kilka pomników przyrody objętych ochroną prawną:
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy

Projektowany park położony będzie w całości na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: Białobrzegi, Grójec, Kozienice, Przysucha, obejmując część gmin: Białobrzegi, Grabów nad Pilicą, Klwów, Magnuszew, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Odrzywół, Promna, Stromiec, Warka iWyśmierzyce.
Okolice Kostrzyna

Okolice Kostrzyna

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów.