Strategia rozwoju

2021-05-07 15:31:06

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021 - 2030"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2030.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 8 maja 2021 roku do 14 czerwca 2021 r.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej .