SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY WYŚMIERZYCE NA LATA 2021-2030