Sołtysi

2019 - 2024 r.

 

Sołectwo Grzmiąca - Elżbieta Serafin, Grzmiąca 47

Członkowie Rady Sołeckiej : Jadwiga Sułecka, Beata Kałuża, Katarzyna Serafin

 

Sołectwo Jabłonna - Mariusz Narożnik, Jabłonna 5 C

Członkowie Rady Sołeckiej : Zbigniew Rek, Marcin Tarnowski, Roman Giedyk

 

Sołectwo Korzeń - Ewa Kacprzak, Białobrzegi ul. Poświętna 15

Członkowie Rady Sołeckiej : Marek Kacprzak, Monika Kierońska, Stanisław Sęk, Janusz Frączak

 

Sołectwo Kostrzyn - Jerzy Niziołek, Kostrzyn 40

Członkowie Rady Sołeckiej : Michał Milczarski, Jarosław Zgiep, Arkadiusz Badowski, Mariusz Kościński, Monika Perendyk

 

Sołectwo Kozłów - Henryk Grotek, Kozłów 23 

Członkowie Rady Sołeckiej : Sławomir Nowakowski, Wioleta Korycka, Wiesław Grotek

 

Sołectwo Kożuchów - Dorota Laskowska, Kożuchów 3 A

Członkowie Rady Sołeckiej : Kazimierz Kowalski, Janusz Aderek, Renata Król, Jakub Lipiec

 

Sołectwo Olszowa - Sławomir Zgiep, Olszowa 4

Członkowie Rady Sołeckiej : Grzegorz Krzosek, Sylwia Osińska - Giedyk, Marek Zgiep

 

Sołectwo Paprotno - Justyna Urbańczyk, Paprotno 19

Członkowie Rady Sołeckiej : Renata Strzylak, Teresa Strzylak, Marek Narożnik

 

Sołectwo Redlin - Danuta Narożnik, Wólka Kożuchowska 9

Członkowie Rady Sołeckiej : Dorota Banachowicz, Jolanta Fołtyn, Karolina Mańtorska

 

Sołectwo Romanów - Piotr Narożnik, Romanów 11

Członkowie Rady Sołeckiej : Jerzy Spólny, Sylwester Grotek, Karol Chmielewski

 

Sołectwo Ulaski - Adam Wrona, Ulaski Stamirowskie 1 C

Członkowie Rady Sołeckiej : Krzysztof Grotek, Tadeusz Pacholczak, Konrad Zagroba

 

Sołectwo Witaszyn - Paweł Piwowar, Witaszyn 18

Członkowie Rady Sołeckiej : Justyna Żurawska, Dominik Janik, Szymon Durka

 

Komitet Osiedlowy Wyśmierzyce - Marta Furmańska, ul. Św. Floriana 1

Członkowie Zarządu Komitetu Osiedlowego : Ewa Sobieraj, Dariusz Badowski, Piotr Geszejter, Urszula Trzaska, Mieczysław Urbański

 

2015 - 2019 

 

Sołectwo Grzmiąca - Elżbieta Serafin

Sołectwo Jabłonna - Bogusława Dobrowolska

Sołectwo Korzeń - Marek Kacprzak

Sołectwo Kostrzyn - Jerzy Niziołek

Sołectwo Kozłów - Henryk Grotek

Sołectwo Kożuchów - Kazimierz Kośla

Sołectwo Olszowa - Sławomir Zgiep

Sołectwo Paprotno - Justyna Urbańczyk

Sołectwo Redlin - Dorota Barszcz

Sołectwo Romanów - Jerzy Zgiep

Sołectwo Ulaski - Adam Wrona

Sołectwo Witaszyn - Paweł Piwowar

Komitet Osiedlowy Wyśmierzyce - Krzysztof Antoszewski