Sołectwa

Sołectwo Grzmiąca
Sołtys Elżbieta Serafin, Grzmiąca 47
Skład Rady Sołeckiej Jadwiga Sułecka, Beata Kałuża, Katarzyna Serafin
Sołectwo Jabłonna
Sołtys Mariusz Narożnik, Jabłonna 5C
Skład Rady Sołeckiej Zbigniew Rek, Marcin Tarnowski, Roman Giedyk
Sołectwo Korzeń
Sołtys Ewa Błesińska, Korzeń 17a
Skład Rady Sołeckiej Marek Kacprzak, Monika Kierońska, Stanisław Sęk, Janusz Frączak
Sołectwo Kostrzyn
Sołtys Jerzy Niziołek, Kostrzyn 40
Skład Rady Sołeckiej Michał Milczarski, Jarosław Zgiep, Arkadiusz Badowski, Mariusz Kościński, Monika Perendyk
Sołectwo Kozłów
Sołtys Henryk Grotek, Kozłów 23
Skład Rady Sołeckiej Sławomir Nowakowski, Wioleta Korycka, Wiesław Grotek
Sołectwo Kożuchów
Sołtys Dorota Laskowska, Kożuchów 3 A
Skład Rady Sołeckiej Kazimierz Kowalski, Janusz Aderek, Renata Król, Jakub Lipiec
Sołectwo Olszowa
Sołtys Sławomir Zgiep, Olszowa 4
Skład Rady Sołeckiej Grzegorz Krzosek, Sylwia Osińska-Giedyk, Marek Zgiep
Sołectwo Paprotno
Sołtys Justyna Urbańczyk, Paprotno 19
Skład Rady Sołeckiej Renata Strzylak, Teresa Strzylak, Marek Narożnik
Sołectwo Redlin
Sołtys Danuta Narożnik, Wólka Kożuchowska 9
Skład Rady Sołeckiej Dorota Banachowicz, Jolanta Fołtyn, Karolina Mańtorska
Sołectwo Romanów
Sołtys Piotr Narożnik, Romanów 11
Skład Rady Sołeckiej Jerzy Spólny, Sylwester Grotek, Karol Chmielewski
Sołectwo Ulaski
Sołtys Adam Wrona, Ulaski Stamirowskie 1 C
Skład Rady Sołeckiej Krzysztof Grotek, Tadeusz Pacholczak, Konrad Zagroba
Sołectwo Witaszyn
Sołtys Paweł Piwowar, Witaszyn 18
Skład Rady Sołeckiej Justyna Żurawska, Dominik Janik, Szymon Durka