Pracownicy Urzędu

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY
Funkcja Osoba Telefon Mail
Skarbnik Gminy Wiesława Pytka tel.48 615 70 03 w. 105 skarbnik@wysmierzyce.pl
Księgowość budżetowa
Funkcja Osoba Telefon Mail
Główny specjalista Katarzyna Miros tel. 48 615 70 03 w. 122 k.miros@wysmierzyce.pl
Obsługa Oświaty
Funkcja Osoba Telefon Mail
Główny specjalista Halina Badowska tel. 48 615 70 03 w. 114 h.badowska@wysmierzyce.pl
Specjalista d/s ekonomiczno-administracyjnych Mariola Jaworska tel. 48 615 70 03 w. 114 m.jaworska@wysmierzyce.pl
Księgowość podatkowa
Funkcja Osoba Telefon Mail
Referent Sylwia Leśnowolska tel. 48 615 70 03 w. 115 s.lesnowolska@wysmierzyce.pl
Referent Małgorzata Rola tel. 48 615 70 03 w. 115 m.rola@wysmierzyce.pl
Referent Małgorzata Sambor tel. 48 615 70 03 w. 115 m.sambor@wysmierzyce.pl
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Funkcja Osoba Telefon Mail
Główny specjalista Justyna Wiśniewska tel. 48 615 70 03 w.101 j.wisniewska@wysmierzyce.pl
Referent Kinga Pakuła tel. 48 615 70 03 w. 107 k.pakula@wysmierzyce.pl
Specjalista Katarzyna Ogorzałek tel. 48 615 70 03 w. 107 k.ogorzalek@wysmierzyce.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Funkcja Osoba Telefon Mail
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich , Zastepca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Szymańska tel. 48 615 70 03 w. 110 a.szymanska@wysmierzyce.pl
Inspektor Katarzyna Wilewska tel. 48 615 70 03 w. 106 k.wilewska@wysmierzyce.pl
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Funkcja Osoba Telefon Mail
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Karol Dąbrowski tel. 48 615 70 03 w. 108 k.dabrowski@wysmierzyce.pl
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Funkcja Osoba Telefon Mail
Inspektor Mieczysław Kośla tel. 48 615 70 03 w. 111 m.kosla@wysmierzyce.pl
Główny specjalista Aneta Bartuszek tel. 48 615 70 03 w. 112 a.bartuszek@wysmierzyce.pl
Specjalista Cezary Zwierzchowski tel. 48 615 70 03 w. 112 c.zwierzchowski@wysmierzyce.pl
Specjalista Dominika Burakowska tel. 48 615 70 03 w. 112 d.burakowska@wysmierzyce.pl
Specjalista Magdalena Kawińska tel. 48 615 70 03 w. 109 i 113 m.kawinska@wysmierzyce.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Informatyk
Funkcja Osoba Telefon Mail
Informatyk Norbert Wojas tel. 48 615 70 03 w. 104 n.wojas@wysmierzyce.pl
Inspektor RODO Aneta Dziewanowska 604 143 513 iod@wysmierzyce.pl