Pozyskane fundusze

 

 

2021
- 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021
- 26 312,82 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”
- 23 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ,, MAZOWIECKIE STRAŻNICE 2021" na modernizację budynku OSP w Kostrzynie w zakresie tynków boksu garażowego, lamperii z płytek ceramicznych, rynien spustowych oraz elewacji zewnętrznej
- 41 580,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ,,Zielone Wyśmierzyce dla najmłodszych – uczymy postaw proekologicznych”
- 80 000,00 zł ,,Posiłek w szkole i w domu" - wspieranie w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
- 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Witaszynie wraz z garażem dla OSP Witaszyn
- 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Covid) na budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z ogólnodostępnym kompleksem rekreacyjno - sportowym przy PSP Wyśmierzyce
2020
- 10 000,00 zł z projektu ,,Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” ,,Eko Przedszkole w Wyśmierzycach”,
- 20 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ,, MAZOWIECKIE STRAŻNICE 2020" na remont dachu OSP Kożuchów,
- 26 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie i utylizację azbestu z terenu gminy,
- 27 060,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła,
- 40 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020, na realizację zadań w Sołectwie Grzmiąca, Olszowa, Romanów, Jabłonna,
- 43 763,40 zł w ramach programu ,,Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- 54 999,97 zł w ramach programu ,,Zdalna Szkoła+” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- 431 772,03 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg Osiedla Św. Floriana składającego się z działek o nr ew. 771/15, 771/20, 771/21",
- 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budynek mieszkań komunalnych
2019
- 710 958,00 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych MUW na przebudowę ulic na terenie miasta Wyśmierzyce: Leśnej, Sportowej i Sosnowej o łącznej długości 958 m;
- 50 000,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019;
- 100 000,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawiena zakup średniego ratowniczo-gaśniczego wozu strażackiego dla OSP Kostrzyn ;
- 21 000,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie i utylizację azbestu z terenu gminy;
- 100 800,00 złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” projekt „Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego!”;
- 48 352,50 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na projekt: ,,Budowa nowoczesnej pracowni językowej w PSP w Wyśmierzycach”.