Miasto i Gmina

Położone jest w zachodniej części powiatu białobrzeskiego w subregionie radomskim w dolinie rzeki Pilicy. Sąsiaduje z następującymi gminami:

  • od południowego- wschodu z gminą Radzanów
  • od wschodu z miastem i gminą Białobrzegi,
  • od północy z gminą Promna,
  • od południa z gminą Potworów( powiat  przysuski)
  • od południowego-zachodu z gminą Klwów (powiat przysuski)
  • od zachodu z miastem i gminą Nowe Miasto nad Pilicą (powiat grójecki)
  • od północnego- zachodu z gminą Mogielnica (powiat grójecki).

Ogólna powierzchnia Miasta i Gminy Wyśmierzyce wynosi około 10431 ha, co stanowi 16,3% całej powierzchni powiatu białobrzeskiego i zamieszkuje go 2886 osób.

Obszar gminy jest dobrze skomunikowany z układem zewnętrznym dzięki drodze krajowej nr 48, która przebiega przez Wyśmierzyce, co zapewnia bezpośrednie połączenie z trasą krajową szybkiego ruchu nr 7 (odległość 10 km).  Ponadto miasto jest położone w odległości 70 km od Warszawy, 45 km od Radomia i 10 km od Białobrzegów(miasta powiatowego).

xxx