Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA
Justyna Urbańczyk Przewodnicząca Komisji
Jarosław Zgiep Zastępca Przewodniczącej Komisji
Adam Wrona Członek Komisji
Ewelina Burakowska Członek Komisji
Milena Pałczyńska Członek Komisji
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Andrzej Jastrzębski Przewodniczący Komisji
Paweł Serafin Członek Komisji
Jakub Lipiec Członek Komisji
Agata Kacprzak Członek Komisji
Andrzej Janik Członek Komisji
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
Edyta Kuflikowska Przewodnicząca Komisji
Konrad Pająk Członek Komisji
Kazimierz Dąbrowski Członek Komisji
KOMISJA SKARG I WNIOSKÓW
Paweł Serafin Przewodniczący Komisji
Edyta Kuflikowska Członek Komisji
Jakub Lipiec Członek Komisji
Andrzej Jastrzębski Członek Komisji
Kazimierz Dąbrowski Członek Komisji