Harmonogram Sesji

Planowany Harmonogram Sesji Rady Miejskiej do końca 2023 r.

 

 

Rok 2023 

- 28.03.2023 r.

- 25.04.2023 r.

- 23.05.2023 r.

- 27.06.2023 r.

- 24.08.2023 r.

- 24.10 2023 r.

- 07.11.2023 r.

- 19.12.2023 r.

 

Plan nie uwzględnia nieplanowanych wcześniej Sesji Nadzwyczajnych.