ZIMOWISKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WYŚMIERZYCE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ferie zimowe

Szanowni Państwo !
Przedstawiamy dwie propozycje możliwości skorzystania przez dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy z wypoczynku zimowego:
- Biały Dunajec (woj. małopolskie),
- Tleń („perła Borów Tucholskich”).

- Biały Dunajec (woj. małopolskie), termin: 10.02.2020 – 19.02.2020

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto (koszt do zapłaty przez rodziców nie podlegających ubezpieczeniu w KRUS). Dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Koszt do zapłaty przez rodziców podlegających ubezpieczeniu w KRUS – 350,00 zł brutto.

 WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ
Z DOFINANSOWANIA:

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).      

  1. dostarczenie przez rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

Wymagane przez organizatora wyjazdu wzory dokumentów, do pobrania u Dyrektorów Szkół oraz
w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (P. Agnieszka Szymańska – pokój 207).

Organizatorzy zimowiska:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, Fabryczna 15, 20-301 Lublin
  2. Monika Sajnaj - „Lutur” z siedzibą w Lublinie, ul. Fabryczna 15 lok. 13, 20-301 Lublin   

 

- Tleń („perła Borów Tucholskich”), terminy:

08.02.2020-17.02.2020 r. (10-dniowy turnus dla dzieci rodziców podlegających ubezpieczeniu w KRUS) oraz

17.02.2020-23.02.2020 r. (7-dniowy turnus dla wszystkich dzieci).

 

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 639,00 zł brutto (koszt do zapłaty przez rodziców nie podlegających ubezpieczeniu w KRUS). Koszt do zapłaty przez rodziców podlegających ubezpieczeniu w KRUS – 389,00 zł brutto).

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ
Z DOFINANSOWANIA:

  1. dziecko w wieku 8-16 lat
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).      

 

Organizator zimowiska: Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, ul. Dworcowa 45/5, Bydgoszcz.