Zawiadomienie o zwołaniu LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 ROA.BR.0002.58.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  29.11.2022 o godz. 13:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 roku

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -       2025.

4. Spotkanie z Prezesem Fundacji Edukacji Przedszkolnej

5. Sprawy rożne.

6. Zamknięcie obrad LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

   

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Więckowski