Zawiadomienie o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 4 sierpnia 2021 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały: 
    1. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  4. Zamknięcie obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Więckowski