Zawiadomienie o XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzyach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:  
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
3.    Podjęcie uchwały:  
a)    w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
4.    Zamknięcie obrad XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Więckowski