Zawiadomienie o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzyach

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał: 
    1. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024,
    2. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 rok,
    3. w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Wyśmierzyce za rok 2020.
  4. Zamknięcie obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Podpora