Zawiadomienie o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 28 października 2020 roku o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2020-2023,
    2. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 rok,
  4. Zamknięcie obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.