Zawiadomienie o XXIV Nadzwyczjnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 lipca 2020 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2020 roku.
4. Zamknięcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora