Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Wyśmierzyce, dn. 04.07.2022 roku

 ROA.BR.0002.49.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  08.07.2022 o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 – 2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok.

c) w sprawie : określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

  1. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora

 

                                                                                                           

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,