Zawiadomienie o XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 1 grudnia 2021 roku o godz. 14:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:  
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
3.    Podjęcie uchwały:  
a)    w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024,
b)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 roku.
4.    Zamknięcie obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora