Zawiadomienie o XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 17 października 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał:
    a) sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach.
  4. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora