Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27 lutego 2020 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
5. Dyskusja na temat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach.
6. Omówienie wniosku dot. przekazywania dokumentacji radnym bez pokwitowania.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora