ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924), zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2021,

b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2018 rok.

4. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł