Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 27 lutego 2020 r., o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17 grudnia 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
5. Dyskusja na temat przebudowy dróg na terenie miasta Wyśmierzyce ul. Leśna działka nr 1863/17, ul. Sportowa działka nr 1863/35, część ul. Sosnowej działka nr 3460 (w załączeniu pismo Pana radnego Kazimierza Dąbrowskiego).
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora