Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 4 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji doraźnej Statutowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
3.    Dyskusja w sprawie zmiany Statutu Gminy Wyśmierzyce w zakresie określonym projektem uchwały przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Statutu Gminy Wyśmierzyce.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Komisji Statutowej
do spraw Statutu Gminy Wyśmierzyce
/-/ Stanisław Podpora