Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §80 i §85 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 września 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27 lutego 2020 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
  4. Rozpatrzenie anonimowej skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
  5. Przygotowanie odpowiedzi na skargę.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji
/-/ Paweł Serafin