Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 stycznia 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 listopada 2019 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4.Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a)Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego plan pracy Komisji,
b)Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk