Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 03 marca 2023 roku

 ROA.BR.0002.03.2023

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10.03.2023 o godz. 9:00 w Małej Salce Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

     1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28.02.2023 r.

     4. Realizacja Planu Prac Komisji Rewizyjnej.

           a) Kontrola wydatków na remonty oraz budowę dróg gminnych.

b) Kontrola dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.

c) Ocena funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz kosztów ich utrzymania.

d) Kontrola wydatkowania budżetu na placówki oświatowe na terenie Gminy Wyśmierzyce.

e) Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłat za odpady komunalne i wodę w 2022 oraz 2023 roku.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        Justyna Urbańczyk