Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 07 grudnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.14.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 14.12.2022 o godz. 9:00 w Małej Salce Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

     1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 22.09.2022 r.

     4. Realizacja Planu Prac Komisji Rewizyjnej.

     a) Podsumowanie zrealizowanych inwestycji prowadzonych na terenie gminy w 2022 roku.

     b) Analiza i ostateczna ocena projektu budżetu gminy na 2023 rok.

     c) Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        Justyna Urbańczyk