Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 lutego 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach pok. 213).
 4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
  1. Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego w 2021 roku.
  2. Kontrola postepowania w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych we wsi Kożuchów w latach 2020 – 2021.
  3. Kontrola wykonanego remontu dachu na budynku OSP w Kożuchowie
  4. Kontrola kosztów obsługi prawnej Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
  5. Kontrola dowożenia dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce.
  6. Kontrola umorzeń i odroczeń podatków w tym opłaty za odpady komunalne oraz zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków za 2021/2022 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

                                                                                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

                                                          

                                                                                               Justyna Urbańczyk