Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 lutego 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 grudnia 2021 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
  4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
  1. Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  2. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ 
Justyna Urbańczyk