Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 5 marca 2021 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 grudnia 2020 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a) Opracowanie planu pracy na 2021 rok,
b) Kontrola wydatków na remonty oraz budowę dróg gminnych,
c) Kontrola dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce,
d) Kontrola wydatkowania budżetu na placówki oświatowe na terenie gminy Wyśmierzyce,
e) Ocena funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Wyśmierzyce oraz ich kosztów utrzymania.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk