Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, 21.11.2022

ROA.BR.0002.14.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 25 listopada 2022 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, na Małej Sali Konferencyjnej.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20 września 2022 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach pok. 213).
 4. Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
  1. Sprawy różne dotyczące działalności szkół podstawowych oraz Przedszkola Przyjaciół Kubusia Puchatka w Wyśmierzycach
  2. Sprawa działalności Żłobka „Leśne Skrzaty” w Kostrzynie
  3. Działalność MKS w Wyśmierzycach,
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

 

 

                                                                         Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

                                                                                               Edyta Kuflikowska