Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 

Wyśmierzyce, dn. 24 lutego 2023 roku

 ROA.BR.0002.02.2023

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 03.03.2023 o godz. 13:00 w Małej Salce Konferencyjnej.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z 20 XII 2022 r.
  4. Realizacja Planu Prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

a) Analiza spraw i problemów związanych ze Szkołami Podstawowymi i Przedszkolem na terenie Gminy Wyśmierzyce.

b) Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Wyśmierzyce

c) Działalność obiektów sportowych :

1) Działalność MKS Wyśmierzyce

2) Funkcjonowanie boiska szkolnego,

3) Bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z obiektów sportowych

          5. Sprawy róźne

          6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                                                                     Edyta Kuflikowska