Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 15 września 2022 roku

 ROA.BR.0002.12.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 20.09.2022 o godz. 11:00 w Małej Salce Konferencyjnej, następnie planowany jest objazd autobusowy na trasie Kostrzyn – Grzmiąca o godzinie 13:30

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z 18 V 2022 r.
  4. Realizacja Planu Prac Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

a) Analiza zadań podejmowanych w celu utrzymania porządku i czystości na obszarze Gminy.

b) Przedstawienie sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin biednych w tym wielodzietnych i osób samotnych, zakres podejmowanych działań w kierunku pomocy tym osobom.

c) Sprawy związane z aktualnymi problemami szkół ; podsumowanie początku roku szkolnego.

d) Aktualna sytuacja uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Wyśmierzyce.

e) Objazd autobusowy po okolicznych szkołach.

     5. Sprawy różne.

     6. Zamknięcie obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Edyta Kuflikowska