Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 4 marca 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 10 września 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach pok. 213).
 4. Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
  1. Płace nauczycieli szkół podstawowych i Przedszkola Publicznego w Wyśmierzycach – dodatki motywacyjne dla nauczycieli.
  2. Bieżące remonty i potrzeby placówek oświatowych zgłaszane przez dyrektorów.
  3. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Wyśmierzyce.
  4. Działalność obiektów sportowych:
  1. Działalność MKS w Wyśmierzycach,
  2. Funkcjonowanie boiska szkolnego,
  3. Bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z obiektów sportowych.
  1. Setna rocznica odzyskania praw miejskich Wyśmierzyc.
 1. Sprawy różne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

 

 

                                                                         Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

                                                          

                                                                                               Edyta Kuflikowska