ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 września 2019 roku o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adam Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 marca 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 rok,
  b) w sprawie: przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na Uchwałę Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z 29 listopada 2018 r.,
  c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach,
  d) w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce,
  e) w sprawie: przyjęcia i realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce na lata 2019-2023,
  f) w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Jastrzębski