Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 

Wyśmierzyce, dn. 22 sierpnia 2022 roku

 ROA.BR.0002.11.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  § 74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.08.2022 o godz. 10:00 w siedzibie Domu Seniora w Wyśmierzycach ul. Plac Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 17 II 2022 r.

4. Przeprowadzenie dyskusji na temat zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 r. jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce-Paprotno-Olszowa na odcinku „od skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w miejscowości Paprotno do skrzyżowania z drogą krajową".

5. Przygotowanie odpowiedzi na Pismo od Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

6. Sprawy różne

7. Zamknięcie obrad Komisji Budżetu i Finansów

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów     

                                                                                                                                                                                  Andrzej Jastrzębski