Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 8 lipca 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)    w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2021-2024,
b)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2021 roku.
5.    Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
a)    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta Wyśmierzyce na 2022 rok.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Andrzej Jastrzębski