Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 8 lipca 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.
 

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 marca 2021 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4.    Przeprowadzenie dyskusji na temat zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2022 rok, jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce - Paprotno - Olszowa na odcinku od km 6+270 o długości 2,840km”, o którym mowa w piśmie przysłanym przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.
5.    Przygotowanie odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Andrzej Jastrzębski