Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 17 października 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały:
a) w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyśmierzyce na rzecz wieczystego użytkownika.
5. Wypracowanie opinii na temat:
a) podwyższenia wynagrodzenia za inkaso do wysokości 10 % od popranych i wpłaconych kwot,
b) pisma Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Grójcu, w sprawie wzrostu cen biletów za przewóz uczniów z kwoty 52,99 zł do kwoty 105,98 zł.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Jastrzębski