Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 października 2023 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk