Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz  §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 3 października 2023 r. o godz. 9:00 na ulicy Piaskowej w Wyśmierzycach.

Przedmiotem posiedzenia  będzie: 
1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z 1 września 2023 roku.
4. Przebudowa drogi miejskiej w Wyśmierzycach, ulica Piaskowa – omówienie robót w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika, elementów odwodnienia i kanalizacji. Inwestycja realizowana jest zgodnie z zadaniem pn. „Przebudowa dróg miejskich – bezpieczne ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kołowego”.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Edyta Kuflikowska