Zawiadomienie o LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 4 i § 22 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 19 września 2023 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie: 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały: 
    a) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026,
    b) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 rok.
  4. Zamknięcie obrad LXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Podpora