Zawiadomienie o LVIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 06.12.2022 roku

 ROA.BR.0002.59.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LVIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  09.12.2022 o godz. 14:30 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LVIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie : wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -  2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad LVIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

   

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Więckowski