Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 19.10.2022 roku

 ROA.BR.0002.56.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  26.10.2022 o godz. 8:30 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

   3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej z dnia 05.10.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego.)

   4. Spotkanie z przedstawicielstwem Nadleśnictwa Grójec.

   5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

   6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

   7. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

   8. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

   9. Interpelacje Radnych.

   10. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

   11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał :

    a) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 roku.

   b) w sprawie : ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola szkoły lub ośrodka rewialidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w Gminie Wyśmierzyce.

   12. Sprawy rożne.

   13. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Stanisław Podpora