Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 28.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.55.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  05.10.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

    3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.08.2022 r. ( protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

    4. Przyjęcie protokołu z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   5. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2022 r. (protokół był wyłożony do wglądu w pokoju 213 Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach).

   6. Sprawozdanie Burmistrza z prac między Sesjami.

   7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac między Sesjami.

   8. Sprawozdanie Przewodniczących komisji tematycznych z prac między Sesjami.

   9. Zapytania i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

   10. Interpelacje Radnych.

   11. Zapytania Sołtysów oraz odpowiedzi Burmistrza.

   12. Zapoznanie z projektem przebudowy oczyszczalni i dokończeniem kanalizacji

   13. Analiza ilości oczyszczanych ścieków a planowanie przepustowości nowej oczyszczalni.

   14. Przygotowanie Gminy do okresu zimowego.

   15. Sprawy Rożne.

   16. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Podpora