Zawiadomienie o LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 23.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.54.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  28.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

    1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie porządku obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

    3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

c) w sprawie : ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wyśmierzyce na rok szkolny 2022/2023.

    4. Zamknięcie obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                    Stanisław Podpora