Zawiadomienie o LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Wyśmierzyce, dn. 08.09.2022 roku

 ROA.BR.0002.53.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  13.09.2022 o godz. 9:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022.

       4. Zamknięcie obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       Stanisław Podpora