Zawiadomienie o LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 

 

Wyśmierzyce, dn. 08.08.2022 roku

 ROA.BR.0002.51.2022

                         

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu  12.08.2022 r. o godz. 11:00 w Domu Seniora na Placu Wolności 11 w Wyśmierzycach.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.

a) w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

b) w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

  1. Zamknięcie obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Stanisław Podpora

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach,

2. Sołtysi – wg wykazu w aktach,

3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach,